HARTMANN in Nederland
Solution Management > Ziekenhuizen en privéklinieken

Oplossingen voor ziekenhuizen en privéklinieken

Geïntegreerde oplossingen voor een betere kosteneffectiviteit in de dagelijkse ziekenhuispraktijk: dit concept van vijf modules omvat een geïntegreerde adviesbenadering die tot doel heeft een patiëntgerichte en tegelijkertijd kosteneffectieve ziekenhuisorganisatie in te stellen.

Procesanalyse leidt tot maatoplossing

De samenwerking gaat van start met een geïntegreerde procesanalyse. Bestaande ziekenhuisprocessen, inclusief pre- en post-processen, worden samen met de systeemadviseur geanalyseerd. Deze kosten-batenanalyse voorziet in de eerste concrete aanwijzingen betreffende de ontwikkeling van een catalogus van maatregelen op maat.

Voorraadbeheer voor soepele operaties

De uiteenlopende behoeften van ziekenhuisafdelingen, toepassingsgebieden en personen komen samen bij de inkoopafdeling van een ziekenhuis. Dit vergt vaak veel coördinatievermogen, maar levert ook veel frictie op. Om het assortiment te standaardiseren en optimaliseren, zijn de kwaliteit en kwantiteit van de producten onderzocht op hun stroomlijnend en kostenbesparend vermogen. Tegelijkertijd wordt gekeken of het aantal leveranciers gereduceerd kan worden om het veelvuldig gebruik van identieke producten van verschillende leveranciers te voorkomen.

Logistieke diensten en EDI ontlasten personeel

Om ziekenhuismedewerkers en met name verpleegkundig personeel van overbodige en tijdrovende afleveringstaken te ontlasten, heeft HARTMANN verschillende logistieke diensten ontwikkeld. De HARTMANN Delivery Service (HLS) bezorgt gebruiksklare producten snel en direct op afzonderlijke afdelingen – maar ook in de operatiekamer en zelfs steriele voorraadkamer. Bovendien kunnen bestelprocessen aanzienlijk worden vereenvoudigd met behulp van Electronic Data Interchange (EDI).

 Meer informatie over de HARTMANN Delivery Service

Beheer dat potentieel benut

Controllers analyseren net als artsen de oorzaken van problemen en ontwikkelen oplossingsstrategieën. Met de classificatie van aangekochte producten (ABC-analyse), voorraadbeheer op maat en continue kostenbeheersing biedt HARTMANN de juiste hulpmiddelen en ondersteuning om potentieel te benutten en de werkdruk van controllers te verminderen.

 Meer informatie over kostenbeheersing

Diensten die de dagelijkse werkzaamheden vergemakkelijken

HARTMANN-oplossingen helpen ziekenhuizen ook om de deskundigheid van hun werknemers te vergroten en ze beter voor te bereiden op hun werk. Er zijn opleidingsprogramma's voor gevorderden over belangrijke thema's en toepassingen op verschillende gebieden, waaronder incontinentieverzorging, infection management of moderne wondverzorging. Het contact met het ziekenhuis wordt onderhouden door zowel vertegenwoordigers als medische consultants.