HARTMANN in Nederland
Wondzorg > Behandeling en verzorging

Behandeling en verzorging

Net zoals bij alle andere ziektebeelden dient bij de behandeling van chronische, slecht genezende wonden allereerst een uitgebreide anamnese en diagnostiek en een grondig onderzoek uitgevoerd te worden. In principe dient eerst vastgesteld te worden welke ziekte tot de huidbeschadiging heeft geleid. De wond kan namelijk pas genezen als ook de oorzaak van die ziekte wordt behandeld.

In verband met de noodzakelijke weefselvorming wordt voor de behandeling van alle chronische wonden standaard het gefaseerd gebruik van hydroactieve wondverbanden aanbevolen. Dit materiaal bevordert bijvoorbeeld de wondreiniging, waarborgt een optimaal vochtig wondmilieu en stimuleert de vorming van bloedvaten en weefsel.

Gefaseerd gebruik van hydroactieve wondverbanden  
Voor de behandeling van chronische wonden is een gefaseerd gebruik van hydroactieve wondverbanden aan te raden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de fase van wondgenezing, necrosen en korstvorming, de mate van exsudatie en eventuele infecties.

Behandeling van de primaire aandoening  
Om chronische wonden te genezen, dient eerst de oorzaak ervan aangepakt te worden. De ziekten die het vaakst verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van chronische wonden, zijn veneuze en arteriële doorbloedingsstoornissen en diabetes mellitus.

Debridementmethoden voor wondreiniging  
Dood weefsel en korstvorming belemmeren de genezing van wonden. Met name necrosen vormen een ideale voedingsbodem voor bacteriën en dus voor infecties. Daarom dient er een effectief debridement plaats te vinden.

Wondbehandeling bij een decubitus  
Doorligwonden ontstaan als gevolg van lokale beschadigingen van de huid en van het daaronder liggende weefsel door druk, schuurwerking en/of wrijving.

Wondbehandeling bij een ulcus cruris  
Een ulcus cruris (open been) kan een gevolg zijn van een chronische veneuze insufficiëntie (ulcus cruris venosum), een doorbloedingsstoornis (ulcus cruris arteriosum) of een combinatie van beide factoren (ulcus cruris mixtum).

Wondbehandeling bij een diabetische voet  
Het diabetische voetsyndroom is een ulceratie als gevolg van diabetes: sensomotorische en autonome neuropathie en/of een perifeer arterieel vernauwings- of verstoppingssyndroom.

Slechte voeding belemmert de wondgenezing  
Hoewel iedereen weet dat een optimale voeding essentieel is voor de wondgenezing, wordt daar bij de behandeling nog veel te weinig aandacht aan besteed.

Systemische en lokale factoren die de wondgenezing beïnvloeden  
Het genezingsproces van wonden wordt door veel factoren beïnvloed. Het is voor de behandeling essentieel dat de lokale en systemische factoren in kaart worden gebracht en waar mogelijk geëlimineerd worden.