HARTMANN in Nederland
Service > Behandeling en verzorging

Behandeling en verzorging

Wound Management archive

Gefaseerd gebruik van hydroactieve wondverbanden  
Voor de behandeling van chronische wonden is een gefaseerd gebruik van hydroactieve wondverbanden aan te raden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de fase van wondgenezing, necrosen en korstvorming, de mate van exsudatie en eventuele infecties.

Behandeling van de primaire aandoening  
Om chronische wonden te genezen, dient eerst de oorzaak ervan aangepakt te worden. De ziekten die het vaakst verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van chronische wonden, zijn veneuze en arteriële doorbloedingsstoornissen en diabetes mellitus.

Incontinence Management archive

Diagnose van urine incontinentie  
Voor een succesvolle behandeling en effectieve zorginterventie is allereerst een duidelijke diagnose van urine-incontinentie vereist. In het kader van die diagnose dienen de aard en de oorzaken van de incontinentie vastgesteld te worden.

Urine-incontinentie: vormen en oorzaken  
Er zijn verschillende vormen van urine-incontinentie. De meest voorkomende zijn stressincontinentie, drangincontinentie en overloopincontinentie.

Risk Prevention archive

Exogene oorzaken van een besmetting  
Huid, mond en handen van het OK-personeel zijn vaak bronnen voor micro-organismen die nosocomiale infecties kunnen veroorzaken.

Endogene oorzaken van een besmetting  
Ook de patiënt zelf is een bron van talloze micro-organismen die tot infecties kunnen leiden.